Website under construction. Please visit us soon!

 

Maciej Andrzejczak

(ur. 1992 w Gostyniu)

 

Malarz, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W 2017 r. obronił pracę dyplomową Deziluzja na Wydziale Malarstwa

i Rysunku, w pracowni prof. Andrzeja Zdanowicza. Od 2020 r. pracuje jako asystent w II Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Przy sprzątaniu lubi posłuchać Dziewiątej Symfonii Ludwiga van. 

 

Chrakterystyka twórczości:

Maciej Andrzejczak jest artystą wizualnym rozwijającym swoją praktykę na styku obszarów malarstwa i instalacji. Jego zainteresowania obejmują relacje między światem trójwymiarowym (stąd szerokie boki płótna) a rzeczywistością (płaskiego) ekranu; napięciem między prawdą zewnętrzną, a prawdą wewnętrzną, symulacją świata przedstawionego (w malarstwie, mediach) a świata codziennego doświadczenia; relatywizmem. Pracuje cyklami, a jego prace trudno zamknąć w obrębie jednego  stylu malarskiego. 

 

Wybrane nagrody:

Grand Prix Pienkow Art Residency, Lipinki, 2019;


Grand Prix 37. Edycji konkursu im. Marii Dokowicz, Poznań, 2017;


Grand Prix artNOBLE, Żyrardów, 2017.

 

Wybrane wystawy:

Malarstwo o malarstwie,  Galeria Szewska 16, Poznań 2020;

Półśrodki, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2019;

The show, Galeria Szewska 16, Poznań 2019;


ArtNoble-Deziluzja, MCSW Elektrownia, Radom 2019;

Still life, Galeria Curators’LAB, Poznań 2018.

 

Maciej Andrzejczak 

Maciej Andrzejczak

Maciej Andrzejczak  

Maciej Andrzejczak