powrót

Tajemnice codzienności 
Patrząc wstecz, uwaga skoncentrowana na życiu codziennym przez twórców, skutkowała powstaniem różnych konwencji, między innymi znanych scen rodzajowych we wnętrzach XVII-wieczych mieszczan. Codzienność była również inspiracją, dla twórczości XIX wiecznych realistów, by w następnym wieku skrystalizować się w dziełach w zupełnie nowy sposób, nabierając charakteru 1:1 materialnego w przedmiotach ready made.
           Podejmując ten temat stworzyłem cykl obrazów malarskich pt. Tajemnice codzienności.  Poszukuje  w tym co pozornie banalne, czegoś niecodziennego. Zależy mi na teatralizacji potoczności oraz uzyskaniu.
Partie obrazów na których widoczne są rysunkowe zarysy przedmiotów, podkreślają melancholijny charakter przedstawień. Przygaszona tonacja kolorystyczna, format oraz kadry stanowią odniesienie do malarstwa scen rodzajowych wspomnianego już okresu XVII-ego wieku. Chciałem by cykl Tajemnice codzienności zaistniał  poza ustalonymi regułami chronologii czasu.
 Stosując stare, tradycyjne receptury malarskie, odpowiednie grunty i damary oraz wybierając motyw znanych mi współczesnych wnętrz, próbowałem wejść w rolę malarza, próbującego scalić w jedno coś pozornie zupełnie ze sobą nie związanego. 

      

Maciej Andrzejczak 

Maciej Andrzejczak

Maciej Andrzejczak  

Maciej Andrzejczak