(tył obrazu) Biały ekran, 200 × 120 × 5 cm, akryl na płótnie, 2018

(55 płócien o różnych wielkościach scalonych w jeden obraz)