bez tytułu

20 × 26 × 18 cm

olej na płótnie i sztuczne płótno zabarwione maszynowo. 

2018

bez tytułu

42 × 42 × 16 cm

olej na płótnie i sztuczne płótno zabarwione maszynowo. 

2018

bez tytułu 

157 × 80 ×21 cm

prawa strona: olej na płótnie lewa strona: sztuczne płótno zabarwione maszynowo. 

2018

bez tytułu 

80 × 80 ×21 cm

prawa strona: olej na płótnie lewa strona: sztuczne płótno zabarwione maszynowo. 

2018

bez tytułu 

51 × 46 × 28 cm

prawa strona: olej na płótnie lewa strona: sztuczne płótno zabarwione maszynowo. 

2018

bez tytułu

120 × 160 cm

prawa strona: olej na płótnie lewa strona: sztuczne płótno zabarwione maszynowo.  

2018

Maciej Andrzejczak 

Maciej Andrzejczak

Maciej Andrzejczak  

Maciej Andrzejczak