Wyświetlenie biało-niebieskie

160 × 150 × 6 cm

akryl na płótnie

2019

Wyświetlenie (2)

30 × 22 × 7 cm

akryl na płótnie

2019

Wyświetlenie (3)

42 × 40 × 10 cm

akryl na płótnie

2019

Wyświetlenie 

30 × 22 × 6 cm

akryl na płótnie

2019

Wyświetlenie biało-czarne

90 × 80 × 16 cm

akryl na płótnie

2019

Maciej Andrzejczak 

Maciej Andrzejczak

Maciej Andrzejczak  

Maciej Andrzejczak

Biały ekran

200 ×  120 × 5 cm

akryl na płótnie, 2018

(55 płócien o różnych wielkościach scalonych w jeden obraz)