powrót

Biały ekran (tył obrazu)

200 ×  120 × 5 cm

akryl na płótnie, 2018

(55 płócien o różnych wielkościach scalonych w jeden obraz)